01/04/2015
  • Με εξωδικαστικό διακανονισμό
    (είτε με τη μεσολάβηση Ένωσης Καταναλωτών, είτε με την ένταξη στον Κώδικα Δεοντολογίας)
  • Με το νόμο για τα Υπερχρεωμένα Νοικοκυριά (Ν.3869/2010)
  • Με τον Κώδικα Δεοντολογίας της Τραπεζας της Ελλάδος
01/12/2015

Πλήθος καταγγελιών δέχονται  οι Ενώσεις Καταναλωτών μέλη της ΠΟΜΕΚ “Η Παρέμβαση” από υπερχρεωμένους δανειολήπτες, οι οποίοι προσπαθούν εναγωνίως να συλλέξουν τα απαιτούμενα εκ του Νόμου απαραίτητα δικαιολογητικά, προκειμένου να υπαχθούν στο Νόμο Κατσέλη.

Μετά την πρόσφατη τροποποίηση του Νόμου 3869/10 (Νόμος Κατσέλη) μεταξύ άλλων προβλέπεται η επικαιροποίηση των στοιχείων των καταναλωτών που έχουν καταθέσει αίτηση στα Ειρηνοδικεία για τη ρύθμιση των οφειλών τους. Εκδόθηκε η Υπουργική Απόφαση για τα δικαιολογητικά που πρέπει να προσκομιστούν.

Οι τροποποιήσεις του Ν.3869/2010 με το νομοσχέδιο της 18.11.2015, κυρίως ως προς την προστασία της κύριας κατοικίας, αποτελούν ένα αδικαιολόγητο πισωγύρισμα.

Χρήσιμες οδηγίες προς τους καταναλωτές για το τι πρέπει να προσέξουν κατά την αγορά και παραλαβή του πετρελαίου θέρμανσης, όπως τις ανακοίνωσε η Γεν. Γραμματεία Καταναλωτή.

Η Ε.Κ.ΠΟΙ.ΖΩ και η Τράπεζα Χρόνου Περιστερίου σας προσκαλούν στην εκδήλωση με θέμα: "Δυνατότητες ρύθμισης οφειλών υπερχρεωμένων νοικοκυριών", που θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 11 Νοεμβρίου 2015, 7.00μ.μ στο Νέο Δημαρχείο Περιστερίου.