29/05/2013
  • Με εξωδικαστικό διακανονισμό
    (είτε με πιστοποιημένο φορέα, είτε με τη διαδικασία της διαμεσολάβησης)
  • Με το νόμο για τα Υπερχρεωμένα Νοικοκυριά (Ν.3869/2010)
20/01/2015

Η πρόσφατη ανατροπή στην ισοτιμία ευρώ και ελβετικού φράγκου επιδεινώνει ακόμα περισσότερο τη θέση χιλιάδων οφειλετών δανείων σε ελβετικό φράγκο. Η νέα κυβέρνηση, θα πρέπει άμεσα να πάρει μέτρα ώστε να προστατευθούν οι δανειολήπτες ελβετικού φράγκου από τη συνεχή αύξηση του χρέους τους.

 

Η ΕΚΠΟΙΖΩ μαζί με την «Πρωτοβουλία Πλειστηριασμοί-Stop» και άλλες συλλογικότητες στην Αθήνα και στην Πάτρα, την 14/1/2015, με μαζική και δυναμική παρουσία και παρέμβασή τους στα Ειρηνοδικεία Νέας Ιωνίας και Πατρών, απέτρεψαν τους πλειστηριασμούς ακινήτων που είχαν προσδιοριστεί από τράπεζες, ιδιώτες και δημόσιο.

Από 01 Ιανουαρίου 2015 είναι σε ισχύ ο Κώδικας Δεοντολογίας για τα μη καταγγελμένα δάνεια. Ενημερωθείτε για τις λεπτομέρειες του Κώδικα και επικοινωνήστε μαζί μας για συμβουλές και υποστήριξη σχετικά με τις τηρούμενες διαδικασίες και τις λύσεις που προτείνονται από τις τράπεζες.

Πολλοι από εμάς δεν γνωρίζουν ότι έχουμε τη δυνατότητα περίθαλψης σε οποιαδήποτε χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τους ίδιους όρους και με την ίδια επιβάρυνση που έχουν και οι μόνιμοι κάτοικοί της! Μάθετε περισσότερα για την εκστρατεία της Ε.Ε. και τα δικαιώματά σας...

 

 

Εν όψει των επικείμενων εκλογών της 25ης Ιανουαρίου 2015, αποστείλαμε υπόμνημα στα κόμματα και σε όλους τους υποψήφιους βουλευτές, με τα προβλήματα του Έλληνα καταναλωτή και τις προτάσεις μας για την αντιμετώπισή τους.