Σύμβάσεις με παρόχους υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών

Ενεργειακή Αναβάθμιση Κατοικιών
Ενεργειακή Αναβάθμιση Κατοικιών

Σύμβάσεις με παρόχους υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών

Συμβάσεις με εταιρείες τηλεπικοινωνιών
Τηλεπικοινωνίες

Σύμφωνα με τον Κανονισμό Γενικών Αδειών, τον Κώδικα Δεοντολογίας για την Παροχή Υπηρεσιών Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών και το νόμο 2251/94 για την προστασία του καταναλωτή, όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν, οι συμβάσεις που υπογράφουμε με τους φορείς παροχής υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών, θα πρέπει να αποτυπώνονται σε ειδικά έντυπα και να περιέχουν υποχρεωτικά, τουλάχιστον, τα παρακάτω στοιχεία:

  • Λεπτομερή στοιχεία του φορέα παροχής υπηρεσιών
  • Περιγραφή των παρεχόμενων υπηρεσιών και το επίπεδο ποιότητας αυτών
  • Το είδος υπηρεσιών συντήρησης
  • Τις τιμές και τον τρόπο τιμολόγησης των υπηρεσιών
  • Την διάρκεια της σύμβασης, τους όρους ανανέωσης και τις περιπτώσεις καταγγελίας της σύμβασης
  • Τους όρους αποζημίωσης και καταβολής των καταβληθέντων σε περίπτωση παροχής υπηρεσιών κακής ποιότητας
  • Τη διαδικασία επίλυσης των διαφορών από τη σύμβαση
  • Περιγραφή του δικαιώματος του απορρήτου των επικοινωνιών

Λύση/ Καταγγελία Σύμβασης

Χωρίς αποζημίωση

Έχουμε το δικαίωμα να καταγγείλουμε και να λύσουμε τη σύμβαση με την εταιρεία παροχής υπηρεσιών χωρίς κάποιο κόστος, όταν:

  • Ενημερωθούμε από την εταιρεία ότι τροποποίησε μονομερώς τη σύμβαση και μέσα σε χρονικό περιθώριο 1 μήνα
  • Εάν οι υπηρεσίες που λαμβάνουμε είναι κατώτερης ποιότητας σε σχέση με όσα είχαν συμφωνηθεί ή όταν λόγω τεχνικών προβλημάτων είναι ανύπαρκτες

Με αποζημίωση

Εάν επιθυμούμε να διακόψουμε τη σύμβαση πριν την καθορισμένη λήξη της, μπορεί να υποχρεωθούμε σε καταβολή αποζημίωσης προς την εταιρεία. Αυτό είναι ακόμα πιο σύνηθες στην παροχή υπηρεσιών κινητής τηλεφωνίας όπου γίνονται συμβόλαια με επιδότηση σε ηλεκτρονικές συσκευές, όπου με την πρόωρη διακοπή του συμβολαίου πρέπει να επιστρέψουμε το αναπόσβεστο ποσό.

Δικαίωμα Υπαναχώρησης

Σε περίπτωση σύναψης σύμβασης «από απόσταση» ή «εκτός καταστήματος» έχουμε δικαίωμα να υπαναχωρήσουμε από αυτή, χωρίς αιτιολογία, εντός 14 ημερολογιακών ημερών από την παραλαβή των εγγράφων με την υποβολή δήλωσης υπαναχώρησης. Εξαίρεση αποτελεί η περίπτωση που έχουμε δώσει τη συγκατάθεσή μας να μας παράσχει η εταιρεία το σύνολο των υπηρεσιών, πριν την παρέλευση του παραπάνω διαστήματος, και έχουμε ρητώς αποδεχθεί να απωλέσουμε το δικαίωμα υπαναχώρησης, μόλις η σύμβαση τεθεί πλήρως σε ισχύ.

Σε οποιαδήποτε περίπτωση αμφισβήτησης σύναψης σύμβασης «από απόσταση» ή «εκτός καταστήματος», η εταιρεία οφείλει να αποδείξει τη συναίνεσή σας για τη σύναψη της σύμβασης.

Επίσης, για περιπτώσεις βλάβης δικτύου ενημερωθείτε στην αντίστοιχη ενότητα (Καταναλωτές/Δικαιώματα/Τηλεπικοινωνίες)

Χρειάζεστε βοήθεια με κάποιο θέμα σας;

Είναι μία Πιστοποιημένη Ένωση Καταναλωτών που έχει ως στόχο την προστασία των δικαιωμάτων των καταναλωτών και την βελτίωση της ποιότητας της ζωής τους.

Newsletter

Newsletters

Μείνετε ενημερωμένοι για τις υπηρεσίες μας. Αφήστε μας το e-mail σας και εγγραφείτε στο newsletter μας.

Έχετε τη δυνατότητα απεγγραφής από τα newsletters μας ανά πάσα στιγμή

CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.

Επικοινωνία

Στουρνάρη 17, Αθήνα 10683

2103304444

info@ekpizo.gr

www.ekpizo.gr

Δευ - Παρ: 10:00 πμ - 3:00 μμ
Σάβ - Κυρ: Κλειστά