Γνωρίζετε τα δικαιώματα σας στο πλαίσιο του Γενικoύ κανονισμού για την προστασία δεδομένων (ΕΕ) 2016/679 (ΓΚΠΔ);

Ενεργειακή Αναβάθμιση Κατοικιών
Ενεργειακή Αναβάθμιση Κατοικιών

Γνωρίζετε τα δικαιώματα σας στο πλαίσιο του Γενικoύ κανονισμού για την προστασία δεδομένων (ΕΕ) 2016/679 (ΓΚΠΔ);

Γενικός κανονισμός για την προστασία δεδομένων
Ψηφιακά Δικαιώματα

Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα είναι πληροφορίες που αφορούν ένα ταυτοποιημένο ή ταυτοποιήσιμο εν ζωή άτομο (π.χ. ονοματεπώνυμο, διεύθυνση κατοικίας, ηλεκτρονική διεύθυνση, δεδομένα τοποθεσίας, δεδομένα που φυλάσσονται από νοσοκομείο ή γιατρό). Διαφορετικές πληροφορίες οι οποίες, εάν συγκεντρωθούν όλες μαζί, μπορούν να οδηγήσουν στην ταυτοποίηση ενός συγκεκριμένου ατόμου, αποτελούν επίσης δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα.

Ο όρος «επεξεργασία», με αυτοματοποιημένα μέσα καθώς και στη μη αυτοματοποιημένη επεξεργασία, περιλαμβάνει τη συλλογή, καταχώριση, οργάνωση, διάρθρωση, αποθήκευση, προσαρμογή ή μεταβολή, ανάκτηση, αναζήτηση πληροφοριών, χρήση, κοινολόγηση με διαβίβαση, διάδοση ή κάθε άλλη μορφή διάθεσης, συσχέτιση ή συνδυασμό, περιορισμό, διαγραφή ή καταστροφή δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

Η συγκατάθεσή σας για την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων πρέπει να υποβάλλεται με σαφή και συνοπτικό τρόπο, με διατύπωση που να είναι εύκολα κατανοητή και να είναι σαφώς διακριτό από άλλες πληροφορίες, όπως όροι και προϋποθέσεις. Το αίτημα πρέπει να προσδιορίζει τη χρήση που θα γίνει στα δεδομένα σας προσωπικού χαρακτήρα και να περιλαμβάνει τα στοιχεία επικοινωνίας της εταιρείας που επεξεργάζεται τα δεδομένα. Η συγκατάθεση πρέπει να δίνεται ελεύθερα, να είναι συγκεκριμένη, εν επιγνώσει και αδιαμφισβήτητη.

Έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε και να λάβετε επιβεβαίωση από την εταιρεία/τον οργανισμό σχετικά με το εάν διαθέτει ή όχι δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν.

Ειδικότερα έχετε το δικαίωμα:

 • να ενημερώνεστε σχετικά με την επεξεργασία των δεδομένων σας προσωπικού χαρακτήρα·
 • να αποκτάτε πρόσβαση στα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν·
 • να ζητάτε τη διόρθωση εσφαλμένων, ανακριβών ή ελλιπών δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα·
 • να υποβάλετε αίτημα για τη διαγραφή δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα όταν δεν είναι πλέον απαραίτητα ή εάν η επεξεργασία είναι παράνομη·
 • να εναντιωθείτε στην επεξεργασία των δεδομένων σας προσωπικού χαρακτήρα για σκοπούς εμπορικής προώθησης ή για λόγους που σχετίζονται με την ιδιαίτερη κατάστασή σας·
 • να υποβάλετε αίτημα για περιορισμό της επεξεργασίας των δεδομένων σας προσωπικού χαρακτήρα σε συγκεκριμένες περιπτώσεις·
 • να λαμβάνετε τα δεδομένα σας προσωπικού χαρακτήρα σε μορφότυπο αναγνώσιμο από μηχάνημα και να τα αποστέλλετε σε άλλον υπεύθυνο επεξεργασίας («φορητότητα δεδομένων»)·
 • να υποβάλετε αίτημα έτσι ώστε αποφάσεις που βασίζονται σε αυτοματοποιημένη επεξεργασία, σας αφορούν ή σας επηρεάζουν σε σημαντικό βαθμό και βασίζονται στα δεδομένα σας προσωπικού χαρακτήρα, να γίνονται από φυσικά πρόσωπα και όχι μόνο από υπολογιστές. Έχετε επίσης το δικαίωμα σε αυτήν την περίπτωση να εκφράσετε την άποψή σας και να προσβάλετε την απόφαση.

Για την άσκηση των δικαιωμάτων σας θα πρέπει να επικοινωνήσετε με την εταιρεία ή τον οργανισμό που επεξεργάζεται τα δεδομένα σας προσωπικού χαρακτήρα, που εν προκειμένω καλείται επίσης «υπεύθυνος επεξεργασίας». Εάν η εταιρεία ή ο οργανισμός διαθέτει έναν υπεύθυνο προστασίας δεδομένων (ΥΠΔ), μπορείτε να υποβάλετε το αίτημά σας σε αυτόν. Η εταιρεία ή ο οργανισμός πρέπει να απαντά στα αιτήματά σας χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση και τουλάχιστον εντός ενός μήνα. Εάν δεν σκοπεύει να συμμορφωθεί με το αίτημά σας, πρέπει να δηλώσει τον λόγο.

Τα εν λόγω δικαιώματα ισχύουν σε ολόκληρη την ΕΕ, ανεξάρτητα από το πού γίνεται η επεξεργασία των δεδομένων και πού έχει έδρα η εταιρεία. Τα εν λόγω δικαιώματα ισχύουν επίσης όταν αγοράζετε αγαθά και υπηρεσίες από εταιρείες που έχουν την έδρα τους εκτός της ΕΕ αλλά δραστηριοποιούνται στην ΕΕ.

Εάν πιστεύετε ότι έχουν παραβιαστεί τα δικαιώματά σας όσον αφορά την προστασία δεδομένων, έχετε τρεις διαθέσιμες επιλογές:

 • υποβολή καταγγελίας ενώπιον της Εθνικής Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (ΑΠΔΠΧ), Κηφισίας 1-3, Τ.Κ. 115 23, Αθήνα, Τηλεφωνικό Κέντρο: +30-210 6475600, email: complaints@dpa.gr  και ιστοσελίδα: https://www.dpa.gr/
 • προσφυγή στη δικαιοσύνη κατά της εταιρείας ή του οργανισμού
 • προσφυγή στη δικαιοσύνη κατά της ΑΠΔΠΧ

Καταγγελία υποβάλλεται:

α) από το υποκείμενο των δεδομένων ή

β) από μη κερδοσκοπικούς φορείς ή οργανώσεις ή σωματεία ή ενώσεις προσώπων χωρίς νομική προσωπικότητα που έχουν συσταθεί και λειτουργούν νομίμως, σύμφωνα με τα όσα ορίζει η νομοθεσία.

Μπορείτε να βρείτε στο επισυναπτόμενο αρχείο το υπόδειγμα αίτησης.

Χρειάζεστε βοήθεια με κάποιο θέμα σας;

Είναι μία Πιστοποιημένη Ένωση Καταναλωτών που έχει ως στόχο την προστασία των δικαιωμάτων των καταναλωτών και την βελτίωση της ποιότητας της ζωής τους.

Newsletter

Newsletters

Μείνετε ενημερωμένοι για τις υπηρεσίες μας. Αφήστε μας το e-mail σας και εγγραφείτε στο newsletter μας.

Έχετε τη δυνατότητα απεγγραφής από τα newsletters μας ανά πάσα στιγμή

CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.

Επικοινωνία

Στουρνάρη 17, Αθήνα 10683

2103304444

info@ekpizo.gr

www.ekpizo.gr

Δευ - Παρ: 10:00 πμ - 3:00 μμ
Σάβ - Κυρ: Κλειστά