Ταξιδεύοντας με αεροπλάνο

Ενεργειακή Αναβάθμιση Κατοικιών
Ενεργειακή Αναβάθμιση Κατοικιών

Ταξιδεύοντας με αεροπλάνο

Ταξιδεύοντας αεροπορικώς
Μετακινήσεις

Βασικά δικαιώματα των επιβατών αεροπορικών μεταφορών

Με γνώμονα την προστασία των επιβατών αεροπορικών μεταφορών, η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει καθιερώσει δύο Κανονισμούς όπως ισχύουν και σε εθνικό επίπεδο:

 • Ευρωπαϊκός Κανονισμός ΕΚ 261/2004 που καθιερώνει δικαιώματα επιβατών αναφορικά με την ακύρωση πτήσης, καθυστέρηση  πτήσης, άρνηση επιβίβασης, αλλαγή θέσης, καταστροφή/απώλεια αποσκευής και τη μεταφορά κατοικιδίων.
 • Ευρωπαϊκός Κανονισμός ΕΚ 1107/2006 σχετικά με τα δικαιώματα ατόμων με αναπηρία και ατόμων με μειωμένη κινητικότητα.

Ειδικότερα τι ισχύει για την:

1.  Ακύρωση πτήσης από την αεροπορική εταιρεία

Εφόσον η πτήση σας ακυρωθεί δικαιούστε:

 • Επιστροφή εντός επτά (7) ημερών του αντιτίμου του εισιτηρίου ή εναλλακτική πτήση στον τελικό προορισμό ή εναλλακτική πτήση στον τελικό προορισμό το συντομότερο δυνατό ή εναλλακτική πτήση στον τελικό προορισμό άλλη μέρα που να σας εξυπηρετεί, εφόσον υπάρχουν θέσεις ορισμό το συντομότερο δυνατό ή εναλλακτική πτήση στον τελικό προορισμό άλλη μέρα που να σας εξυπηρετεί, εφόσον υπάρχουν θέσεις

ΚΑΙ

 • κάλυψη των εξόδων διατροφής
 • δύο τηλεφωνήματα, τέλεξ ή φαξ ή μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου
 • κάλυψη των εξόδων διαμονής και μεταφοράς μεταξύ αεροδρομίου και καταλύματος, σε περίπτωση που χρειάζεται διανυκτέρευση

ΚΑΙ

 • αποζημίωση από 250€ έως 600€, ανάλογα με την απόσταση του ταξιδιού σας

ΔΕΝ δικαιούστε αποζημίωση στις περιπτώσεις που:

 • έχετε πληροφορηθεί την ακύρωση τουλάχιστον δύο (2) εβδομάδες πριν από την προγραμματισμένη ώρα αναχώρησης ή
 • έχετε πληροφορηθεί την ακύρωση μία (1) έως δύο (2) εβδομάδες πριν από την προγραμματισμένη ώρα αναχώρησης σας προσέφεραν μεταφορά με εναλλακτική πτήση με αναχώρηση το πολύ δύο ώρες νωρίτερα από την προγραμματισμένη ώρα αναχώρησης και  άφιξη στον τελικό σας προορισμό το πολύ τέσσερις ώρες αργότερα από την προγραμματισμένη ώρα άφιξης ή
 • έχετε πληροφορηθεί την ακύρωση λιγότερο μία (1) βδομάδα πριν από την προγραμματισμένη ώρα αναχώρησης και σας προσέφεραν μεταφορά με εναλλακτική πτήση με: αναχώρηση το πολύ μία ώρα νωρίτερα από την προγραμματισμένη ώρα αναχώρησης και άφιξη στον τελικό σας προορισμό το πολύ δυο ώρες αργότερα από την προγραμματισμένη ώρα άφιξης

Ακύρωση της πτήσης λόγω έκτακτων συνθηκών

Σε περίπτωση ακύρωσης της πτήσης λόγω έκτακτων συνθηκών (καιρικές συνθήκες, απεργία εργαζόμενων κτλ), δεν δικαιούστε αποζημίωση, αλλά η εταιρεία οφείλει να σας παράσχει τη δυνατότητα να επιλέξετε:

 • επιστροφή του αντιτίμου του εισιτηρίου (ολόκληρο ή του μέρους που δεν χρησιμοποιήσατε) ή
 • να ταξιδέψετε στον τελικό προορισμό σας με άλλη πτήση το συντομότερο δυνατό και όποια άλλη βοήθεια χρειάζεστε, για την ώρα που περιμένετε μέχρι να επιβιβαστείτε στην άλλη πτήση ή
 • να κάνετε εκ νέου κράτηση σε μεταγενέστερη ημερομηνία της επιλογής σας

2. Καθυστέρηση αναχώρησης

2-4 ώρες

Εάν η πτήση σας έχει καθυστέρηση κατά την αναχώρηση από 2 έως 4 ώρες και ανάλογα την απόσταση της πτήσης σας, δικαιούστε, την κάλυψη της διατροφής, της διαμονής σε ξενοδοχείο (σε ανάγκη διανυκτέρευσης) και μεταφοράς από και προς το αεροδρόμιο.

>5 ώρες

Σε περίπτωση που η καθυστέρηση είναι πάνω από 5 ώρες, δικαιούστε την επιστροφή του αντιτίμου του εισιτηρίου σας και τη μεταφορά σας στον τόπο από τον οποίο είχατε ξεκινήσει το ταξίδι σας.

3. Καθυστέρηση άφιξης

Εάν φθάσετε στον τελικό σας προορισμό με καθυστέρηση τουλάχιστον 3 ωρών σε σχέση με την ώρα άφιξης στο αεροδρόμιο που αναφέρεται στην αρχική σας κράτηση, δικαιούστε αποζημίωση από 250€ έως 600€, ανάλογα με την απόσταση του ταξιδιού σας, εκτός αν η καθυστέρηση οφειλόταν σε έκτακτες περιστάσεις.

4. Άρνηση επιβίβασης σε πτήση

Εάν έχετε εισιτήριο και η εταιρεία αρνηθεί την επιβίβασή σας στην πτήση (λόγω υπεράριθμων κρατήσεων, αλλαγής αεροσκάφους και αντικατάστασης με μικρότερο), τότε δικαιούστε:

 • αποζημίωση από 250€ έως 600€, ανάλογα με την απόσταση του ταξιδιού σας
 • επιστροφή του αντιτίμου του εισιτηρίου σας  ή θέση σε άλλη πτήση ή μεταφορά με άλλη πτήση σε μεταγενέστερη ημερομηνία, όπως σας εξυπηρετεί, υπό παρεμφερείς όρους μεταφοράς (νέα κράτηση), ανάλογα με τη διαθεσιμότητα θέσεων.
 • κάλυψη των εξόδων διατροφής
 • κάλυψη των εξόδων διαμονής και μεταφοράς μεταξύ αεροδρομίου και καταλύματος, σε περίπτωση που χρειάζεται διανυκτέρευση

Στην περίπτωση υπεράριθμων κρατήσεων η αεροπορική εταιρεία αναζητά επιβάτες να παραιτηθούν από τις κρατήσεις τους (εθελοντές). Εφόσον γίνετε εθελοντής, τότε δικαιούστε:

 • Συγκεκριμένο όφελος, οι λεπτομέρειες του οποίου (όροι) συμφωνούνται μεταξύ σας
 • Επιστροφής εντός επτά (7) ημερών του αντιτίμου του εισιτηρίου και εφόσον συντρέχουν λόγοι, επιστροφή στο αρχικό σημείο αναχώρησης ή εναλλακτική πτήση στον τελικό προορισμό σας το συντομότερο δυνατό, υπό συγκρίσιμες συνθήκες ή εναλλακτική πτήση στον τελικό προορισμό άλλη μέρα που να σας εξυπηρετεί υπό συγκρίσιμες συνθήκες εφόσον υπάρχουν θέσεις

5. Αλλαγή θέσης

Εάν τοποθετηθήκατε σε θέση ανώτερη από αυτή για την οποία αγοράσατε εισιτήριο, τότε η αεροπορική εταιρεία δεν μπορεί να απαιτήσει επιπλέον πληρωμή.

Εάν τοποθετηθήκατε σε θέση κατώτερη από αυτή για την οποία αγοράσατε εισιτήριο, τότε δικαιούσθε αποζημίωση από το 30%-75% της τιμής του εισιτηρίου.

6. Καταστροφή/Απώλεια αποσκευής

Σε περίπτωση καταστροφής ή απώλειας της αποσκευής σας, η αεροπορική εταιρεία είναι υπεύθυνη να σας αποζημιώσει, μέχρι τα 1.230€. Σε αυτή την περίπτωση, θα πρέπει να κάνετε έγγραφη διαμαρτυρία μέσα σε 7 ημέρες από την παραλαβή της κατεστραμμένης αποσκευής  ή εντός 21 ημερών από την παραλαβή των αποσκευών σας εάν έφθασαν με καθυστέρηση. Αν το περιεχόμενο των αποσκευών σας είναι μεγάλης αξίας, δηλώστε το πριν ταξιδέψετε και ασφαλίστε το. Θα αποζημιωθείτε για ότι δηλώσετε.

7. Καθυστέρηση παραλαβής της αποσκευής

Εάν καθυστερήσουν να σας παραδώσουν την αποσκευή σας, δικαιούστε αποζημίωση εάν αποδεδειγμένα υποστείτε ζημία από αυτή την καθυστέρηση. Σε αυτή την περίπτωση έχετε περιθώριο να κάνετε εγγράφως την καταγγελία σας μέσα σε 21 ημέρες από την ημερομηνία που παραλάβατε την αποσκευή σας.

8. Άτομα με αναπηρία / μειωμένη κινητικότητα

Εάν είστε άτομο με αναπηρία ή μειωμένη κινητικότητα εξυπηρετήστε κατά προτεραιότητα. Επίσης, δικαιούστε παροχής βοήθειας (χορηγούνται δωρεάν αναπηρικές πολυθρόνες) στα αεροδρόμια κατά την αναχώρηση και άφιξη και κατά τη μεταφορά από και προς το αεροπλάνο.

9. Κατοικίδια

Εάν είστε υπήκοος χώρας της ΕΕ, μπορείτε να ταξιδεύετε ελεύθερα με το κατοικίδιο σας, εφόσον το ζωάκι σας διαθέτει ευρωπαϊκό διαβατήριο για ζώα συντροφιάς. Το διαβατήριο αυτό εκδίδεται από οποιονδήποτε εξουσιοδοτημένο κτηνίατρο και πρέπει να αναφέρει λεπτομέρειες για τον αντιλυσσικό εμβολιασμό. Το ζωάκι σας χρειάζεται ηλεκτρονικό μικροτσίπ ή ευανάγνωστο τατουάζ με τον ίδιο κωδικό που έχει δηλωθεί στο διαβατήριο του.

Για να κάνετε καταγγελία βρείτε το αντίστοιχο υπόδειγμα στην ενότητα καταναλωτές/καταγγελίες εδώ.

ΓΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ & ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΕΣ

1. Η Αρχή Πολιτικής Αεροπορίας (ΥΠΑ) είναι εθνική αρμόδια και εποπτική αρχή του υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών (Τηλέφωνο Επικοινωνίας: +30 210-3541310). Για περισσότερες πληροφορίες για τα δικαιώματά σας απευθυνθείτε στην Αρχή Πολιτικής Αεροπορίας/Τμήμα Δικαιωμάτων Επιβατών.  Για να υποβάλλετε καταγγελία αποστέλλετε e-mail στο email: apr@hcaa.gov.gr

2. Υπουργείο Ανάπτυξης & Επενδύσεων,  Γενική Γραμματεία Εμπορίου (Τομέας Προστασίας Καταναλωτή)-Γραμμή Καταναλωτή: 1520, Email: 1520@mindev.gov.gr και (εδώ) για πληροφορίες καταγγελιών.

Χρήσιμες ιστοσελίδες:

1. https://hcaa.gov.gr/el/dikaiomata-epibaton

2. https://hcaa.gov.gr/el/ypoboli-kataggelias-stin-apa

3. https://europa.eu/youreurope/citizens/travel/passenger-rights/air/index_el.htm#cancellation

4. https://www.gov.gr/sdg/travel-within-eu/passenger-rights/general/imposing-penalties-where-airline-does-not-apply-eu-regulation-ec-no-261-2004

Χρειάζεστε βοήθεια με κάποιο θέμα σας;

Είναι μία Πιστοποιημένη Ένωση Καταναλωτών που έχει ως στόχο την προστασία των δικαιωμάτων των καταναλωτών και την βελτίωση της ποιότητας της ζωής τους.

Newsletter

Newsletters

Μείνετε ενημερωμένοι για τις υπηρεσίες μας. Αφήστε μας το e-mail σας και εγγραφείτε στο newsletter μας.

Έχετε τη δυνατότητα απεγγραφής από τα newsletters μας ανά πάσα στιγμή

CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.

Επικοινωνία

Στουρνάρη 17, Αθήνα 10683

2103304444

info@ekpizo.gr

www.ekpizo.gr

Δευ - Παρ: 10:00 πμ - 3:00 μμ
Σάβ - Κυρ: Κλειστά