Δικαιώματα καταναλωτών – Ταξιδεύοντας με πλοίο

Ενεργειακή Αναβάθμιση Κατοικιών
Ενεργειακή Αναβάθμιση Κατοικιών

Δικαιώματα καταναλωτών – Ταξιδεύοντας με πλοίο

Δικαιώματα καταναλωτών – Ταξιδεύοντας με πλοίο
Μετακινήσεις

1.) Ακύρωση/Τροποποίηση του Εισιτηρίου από τον επιβάτη

Ακύρωση Εισιτηρίου


Εάν θέλετε να ακυρώσετε το εισιτηρίο σας, πριν κάνετε το ταξίδι σας, τότε δικαιούστε την επιστροφή κάποιου ποσού από την αρχική τιμή, ανάλογα με το χρόνο ακύρωσής.ΧΡΟΝΟΣ ΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΟΥ ΕΙΣΙΤΗΡΙΟΥ

(ΠΡΙΝ από την προγραμματισμένη αναχώρηση)
ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ
<12 ώρες 0%
Έως 12 ώρες 50%
Έως 7 ημέρες 75%
Έως 14 ημέρες 100%


Ανεξάρτητα από τον χρόνο ειδοποίησης, το 100% του εισιτηρίου, επιστρέφεται όταν

υπάρχουν αποδεδειγμένοι λόγοι ανώτερης βίας.

 Προσοχή:

 •     Σας επιστρέφεται όλο το ποσό του εισιτηρίου (τόσο οι κρατήσεις, όσο και ο ΦΠΑ).
 •     Εάν δεν ταξιδέψετε λόγω δική σας ευθύνης, χάνετε το εισιτήριο.


Τροποποίηση του εισιτηρίου

Μπορείτε να τροποποιήσετε το εισιτήριο σας (π.χ. αλλαγή ημερομηνίας ταξιδίου) έως και 48 ώρες πριν από την προγραμματισμένη αναχώρηση, εφόσον υπάρχουν διαθέσιμες θέσεις για άλλη ημερομηνία. Εάν το νέο εισιτήριο είναι φθηνότερο από το αρχικό, ΔΕΝ δικαιούστε επιστροφή της διαφοράς.

2.) Ακύρωση ταξιδιού

Με υπαιτιότητα της εταιρείας

Εάν ακυρωθεί το δρομολόγιο σας από την εταιρεία, τότε δικαιούστει αποζημίωση ή άλλες αντίστοιχες παροχές κατ' επιλογή σας εφόσον:

 •     Δεν ενημερώθηκατε μία εβδομάδα πριν από την προγραμματισμένη αναχώρηση του ακυρωθέντος δρομολογίου.


ή

 •     Δεν ενημερώθηκατε τουλάχιστον 12 ώρες πριν από την προγραμματισμένη αναχώρηση και δεν προωθήθηκατε με άλλο μέσο στον προορισμό σας εντός 12 ωρών από την προγραμματισμένη αναχώρηση του ακυρωθέντος δρομολογίου.
Λόγω βλάβης ή ζημίας του πλοίου

Εάν ακυρωθεί το δρομολόγιο σας λόγω βλάβης του πλοίου, δικαιούστε:

 •     Εάν ενημερωθείτε εγκαίρως και εφόσον συμφωνήσετε να πάτε στον προορισμό σας με μέριμνα και δαπάνη της εταιρείας εντός 24 ωρών


ή

 •     Να υπαναχωρήσετε και να σας επιστραφεί το αντίτιμο του εισιτηρίου.


ή

 •     Εφόσον δεν επιλέξετε να πάτε στον προορισμό σας ή δεν υπαναχωρήσετε, δικαιούστε δωρεάν διατροφή και διαμονή στο πλοίο ή σε ξενοδοχείο, εφόσον είναι αναγκαία η διανυκτέρευση.
 •     Χρηματική αποζημίωση διπλάσιας της τιμής εισιτηρίου, εφόσον με ευθύνη της εταιρείας δεν πήγατε στον προορισμό σας εντός 24 ωρών.
3.) Καθυστέρηση του πλοίου

Καθυστέρηση Αναχώρησης

Σε περίπτωση καθυστέρησης αναχώρησης του πλοίου για πάνω από 90 λεπτά από την προγραμματισμένη ώρα, λόγω ευθύνης της εταιρείας, τότε δικαιούστε:

 •     Να μην ταξιδέψετε με αυτό το πλοίο και να σας επιστραφεί το αντίτιμο του εισιτηρίου, τόσο του επιβάτη όσο και του οχήματος εάν υπάρχει.


ή

 •     Να σας παρασχεθεί δωρεάν διατροφή και διαμονή μέχρι να αναχωρήσει το πλοίο.
 •     Αποζημίωση 25%-50% επί της τιμής του εισιτηρίου ανάλογα με το χρόνο καθυστέρησης.
 •     Αποζημίωση διπλάσια της τιμής του εισιτηρίου επιβάτη/οχήματος, εάν με υπαιτιότητα της εταιρείας δεν φτάσατε στον προορισμό σας εντός 24 ωρών από την προγραμματισμένη ώρα αναχώρησης.


Καθυστέρηση κατά την διάρκεια του ταξιδιού

Εάν, λόγω βλάβης/ζημιάς του πλοίου ή ευθύνη της εταιρείας έχετε καθυστέρηση κατα τη διάρκεια του ταξιδιού, δικαιούστε:

 •     Να διακόψετε το ταξίδι σας και να επιστραφεί η τιμή του εισιτηρίου που αναλογεί για το υπόλοιπο της διαδρομής.


ή

 •     Να συνεχίσετε το ταξίδι σας και να λάβετε αποζημίωση 25%-50% επί της τιμής του εισιτηρίου ανάλογα με χρόνο καθυστέρησης.
Στον παράκάτω πίνακα, θα βρείτε αναλυτικά την αποζημίωση που δικαιούστε, ανάλογα με το χρόνο καθυστέρησης άφιξης:

Προγραμματισμένη Διάρκεια Ταξιδιού Αποζημίωση 25%

του εισιτηρίου
Αποζημίωση 50%

του εισιτηρίου
  Καθυστέρηση Άφιξης  
< 4 ώρες 1 ώρα 2 ώρες
4 – 8 ώρες 2 ώρες 4 ώρες
8 – 24 ώρες 3 ώρες 6 ώρες
> 24 ώρες 6 ώρες 12 ώρεςΠαράδειγμα

ταξίδι: Πειραιάς- Νάξος

προγραμματισμένη διάρκεια: 5 ώρες

κόστος εισιτηρίου: 40€

διάρκεια ταξιδιού: 7 ώρες  

καθυστέρηση: 2 ώρες

Αποζημίωση: το 25% του εισιτηρίου = 10€Διακοπή του ταξιδίου

Εάν διακοπεί το ταξίδι σε ενδιάμεσο λιμάνι εξαιτίας βλάβης του πλοίου και εφόσον δεν προωθήθηκατε στον προορισμό σας και δεν άσκησατε το δικαίωμα της υπαναχώρησης, δικαιούστει:

 •     Δωρεάνί τροφή και διαμονή, καθ’ όλο το χρόνο αναμονής σας μέχρι τη συνέχιση του ταξιδίου.


ή

 •     Αποζημίωση διπλάσια της τιμής του εισιτηρίου ή άλλη αντίστοιχη παροχή μετά από συμφωνία με την εταιρεία.
Απώλεια πλοίου ανταπόκρισης

Εάν καθυστερήσει ή ματαιωθεί το ταξίδι και χάσετε την ανταπόκριση για τη συνέχιση του ταξιδιού σας, δικαιούστε:

 •     να πάτε με τον προσφορότερο τρόπο στον τελικό προορισμό σας με μέριμνα και δαπάνη της εταιρείας, αφού πρώτα έχετε ενημερώσει την εταιρεία για την ανταπόκρισή σας.
 •     δωρεάν διατροφή και διαμονή στο λιμάνι της ανταπόκρισης, με μέριμνα και δαπάνη της εταιρείας, όταν αναγκάζεστει να αναχωρήσετε την επόμενη ημέρα.
4.) Έκπτωση στα εισιτήρια

Έκπτωση στα εισιτήρια δικαιούνται:

  Έκπτωση
Άποροι  100%
σε οικονομική θέση
Παιδιά έως 5 ετών 100%
Άτομα με αναπηρία >80% & οι συνοδοί τους   50%
σε όλες τις θέσεις
Αναπηρικά οχήματα 50%
Πολύτεκνοι 50%
σε οικονομική θέση
Φοιτητές  50%
σε οικονομική θέση
(από 01/09 - 30/06 κάθε έτους)5.) Κυλικεία στα πλοία

Τα κυλικεία των πλοίων, υποχρεούνται να παρέχουν τα παρακάτω είδη σε καθορισμένες ανώτατες τιμές και να έχουν αναρτήσει σε εμφανές μέρος τον τιμοκατάλογο:

ΠΡΟΪΟΝ ΤΙΜΗ
Εμφιαλωμένο νερό 0.50l, (εγχώριο ή μη, εντός ή εκτός ψυγείου) 0.35 €
Τοστ με ζαμπόν και τυρί ή σάντουιτς με ζαμπόν και τυρί, (ψημένο ή άψητο) 1.45 €
Τοστ με τυρί ή σάντουιτς με τυρί, (ψημένο ή άψητο) 1.25 €
Καφές ελληνικός μονός 1.20 €
Καφές γαλλικός φίλτρου μονός 1.30 €
Καφές εσπρέσο μονός, (ζεστός ή κρύος) 1.45 €
Καφές στιγμιαίος μονός - τύπου φραπέ κ.λπ., (ζεστός ή κρύος) 1.30 €
Τσάι (ζεστό ή κρύο) 1.30€

 •     Οι παραπάνω τιμές περιλαμβάνουν ΦΠΑ.
 •     Ισχύουν μόνο σε περιπτώσεις όρθιων πελατών και τα κυλικέια υποχρεούνται να αναγράφουν: "Για όρθιους πελάτες διατίθενται εμφιαλωμένα νερά, σάντουιτς, τόστ, καφέδες και τσάι σε ελεγχόμενες τιμές".
 •     Δεν ισχύουν για το κυλικείο επιβατών Α' θέσης.
 •     Οι τιμές είναι διαφορετικές για τους χώρους με καθήμενους πελάτες, καθώς τους παρέχονται και άλλες υπηρεσίες.
 •     Η τιμή του καφέ δεν διαφέρει εάν προστεθεί γάλα.


Πληροφορίες & Καταγγελίες

Για περισσότερες πληροφορίες και για καταγγελίες, μπορείτε να απευθύνεστε:

 

    Σε εμάς την ΕΚΠΟΙΖΩ
    Κεντρικά Λιμεναρχεία:
    Πειραιάς: 14944 - 14541 - 2104172675
    Ραφήνα: 2294028888
    Λαύριο: 2292025249, 2292026589
     
    Άμεση Δράση Λιμενικού Σώματος: 108

    Υπουργείο Ναυτιλίας:
    T:2131371700
    T:2131374700
    Fax: 2104191561-562-563
    E-mail: contact@yna.gov.gr
     
    Γενική Γραμματεία Καταναλωτή:
    Τ: 1520
    Ε-mail: 1520@efpolis.gr


Τα παραπάνω δικαιώματα προκύπτουν από το Ν.3709/2008 και την τροποποίησή του από το αρθρο 35 του Ν.4150/2013.

Επισυνάπτονται οι αντίστοιχοι νόμοι.Προσέχουμε για να έχουμε …… καλές διακοπές

Χρειάζεστε βοήθεια με κάποιο θέμα σας;

Είναι μία Πιστοποιημένη Ένωση Καταναλωτών που έχει ως στόχο την προστασία των δικαιωμάτων των καταναλωτών και την βελτίωση της ποιότητας της ζωής τους.

Newsletter

Newsletters

Μείνετε ενημερωμένοι για τις υπηρεσίες μας. Αφήστε μας το e-mail σας και εγγραφείτε στο newsletter μας.

Έχετε τη δυνατότητα απεγγραφής από τα newsletters μας ανά πάσα στιγμή

CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.

Επικοινωνία

Στουρνάρη 17, Αθήνα 10683

2103304444

info@ekpizo.gr

www.ekpizo.gr

Δευ - Παρ: 10:00 πμ - 3:00 μμ
Σάβ - Κυρ: Κλειστά