Προτεραιότητες των καταναλωτών στα πλαίσια του τριμερούς διαλόγου για τις ψηφιακές αγορές (DΜA)

Ενεργειακή Αναβάθμιση Κατοικιών
Ενεργειακή Αναβάθμιση Κατοικιών

Προτεραιότητες των καταναλωτών στα πλαίσια του τριμερούς διαλόγου για τις ψηφιακές αγορές (DΜA)

Προτεραιότητες των καταναλωτών στα πλαίσια του τριμερούς διαλόγου για τις ψηφιακές αγορές (DΜA)
Νέα Δράση
Προϊόντα/Υπηρεσίες
Ψηφιακά Δικαιώματα
Χρηματοοικονομικά

Η Ε.Κ.ΠΟΙ.ΖΩ. και οι Ε.Κ. μέλη της ΠΟΜΕΚ “Η Παρέμβαση” κατέθεσαν πρόσφατα στα αρμόδια Υπουργεία και στις Δημόσιες Αρχές, τις προτάσεις/τροποποιήσεις τους, ενόψει της έναρξης του τριμερούς διαλόγου μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου της Ε.Ε. και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τον νόμο σχετικά με τις Ψηφιακές Αγορές (DMA), ο οποίος αποτελεί έναν από τους βασικούς πυλώνες της ευρωπαϊκής ψηφιακής στρατηγικής. Αποτελεί γεγονός ότι, οι ψηφιακές αγορές διαδραματίζουν ολοένα και πιο σημαντικό ρόλο στη ζωή των καταναλωτών και κύριος στόχος είναι η διασφάλιση της προστασίας και των συμφερόντων τους από αθέμιτες εμπορικές πρακτικές των μεγάλων διαδικτυακών πλατφορμών, έτσι ώστε οι καταναλωτές να απολαμβάνουν  περισσότερες και καλύτερες υπηρεσίες και πιο δίκαιες τιμές.

Τα βασικά σημεία του νομοσχεδίου που προβληματίζουν και χρήζουν αλλαγής και βελτίωσης είναι τα ακόλουθα:

 • Οι εικονικοί βοηθοί (Virtual Assistants) θα πρέπει να ενσωματωθούν στον νόμο.
 • Στις υποχρεώσεις των διαδικτυακών πλατφορμών θα πρέπει να συμπεριληφθούν η διαλειτουργικότητα των υπηρεσιών άμεσης ανταλλαγής μηνυμάτων και κοινωνικής δικτύωσης.
 • Δεν θα πρέπει να αποδυναμωθούν οι υποχρεώσεις των διαδικτυακών πλατφορμών και επιπρόσθετα θα ήταν σκόπιμο ορισμένες να ενισχυθούν, προκειμένου να διασφαλιστεί η αποτελεσματικότητά τους, συμπεριλαμβανομένης της ρητής συγκατάθεσης του υποκειμένου ως απαραίτητη νομική βάση για τη σύννομη επεξεργασία δεδομένων του προσωπικού χαρακτήρα, σύμφωνα με τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων (ΕΕ) 2016/679 (ΓΚΠΔ/GDPR), τη μη σύνδεση ηλεκτρονικής (online) υπηρεσίας πληρωμών, τη δυνατότητα στους καταναλωτές να εγκαταστήσουν και να απεγκαταστήσουν εφαρμογές, όπως επίσης και να ορίσουν νέες προεπιλογές (άρθρα 5 και 6).
 • Είναι σκόπιμο η διάταξη κατά της καταστρατήγησης να ενισχυθεί έτσι ώστε να απαγορεύεται ρητά η χρήση από τις διαδικτυακές πλατφόρμες των σκοτεινών προτύπων”/“dark patterns” και άλλων τεχνικών σχεδιασμού συμπεριφοράς ή διεπαφών χρήστη και να υπεκφεύγουν των υποχρεώσεών τους (άρθρο 11).
 • Περαιτέρω, ο νόμος χρήζει βελτιστοποίησης ως προς:
  -  Τη διασφάλιση ότι τρίτα μέρη με εύλογο συμφέρον έχουν το δικαίωμα ακρόασης κατά τη λήψη εκτελεστών αποφάσεων. 
  -  Οι καταναλωτές να έχουν τη δυνατότητα της άσκησης συλλογικών αγωγών μέσω των διατάξεων της Οδηγίας για τις Αντιπροσωπευτικές αγωγές.
  -  Η Επιτροπή να διαθέτει σε εύθετο χρόνο όλα τα απαραίτητα μέσα διεξαγωγής ερευνών ως προς τη λήψη αποφάσεων σε περίπτωση μη συμμόρφωσης.
  -  Στις περιπτώσεις που οι διαδικτυακές πλατφόρμες παραβιάζουν τη νομοθεσία, τα διορθωτικά μέτρα να είναι αποτελεσματικά.
  -  Όπου είναι αναγκαίο για την εξασφάλιση της συμμόρφωσης, οι εθνικές ρυθμιστικές Αρχές των Κρατών - Μελών της Ευρωπαϊκής Ενωσης (Ε.Ε.) θα πρέπει να είναι σε θέση να στηρίζουν και να προτρέπουν την επιβολή της νομοθεσίας από την Επιτροπή.
 • Η νομοθεσία για τις Ψηφιακές Αγορές (DMA) θα πρέπει να συνάδει με τους κανόνες της ισχύουσας νομοθεσίας της Ε.Ε. για την προστασία των καταναλωτών.

Η Ε.Κ.ΠΟΙ.ΖΩ. και οι Ε.Κ. μέλη της ΠΟΜΕΚ “Η Παρέμβαση” ευελπιστούν να ληφθούν υπόψη οι θέσεις τους στο προτεινόμενο Σχέδιο Νόμου για τις ψηφιακές αγορές (DMA), σύμφωνα και με τις συστάσεις της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας Καταναλωτών (BEUC), στην οποία η Ε.Κ.ΠΟΙ.ΖΩ. είναι μέλος. Αποτελεί σημείο μείζονος σημασίας για την αποτελεσματική εφαρμογή του νόμου η διασφάλιση ότι, οι μεγάλες, συστημικές διαδικτυακές πλατφόρμες συμπεριφέρονται με δίκαιο τρόπο στο διαδίκτυο και εξυπηρετούν τα συμφέροντα των Ευρωπαίων καταναλωτών με κύριο σκοπό τη δημιουργία μιας ανταγωνιστικής και ισορροπημένης αγοράς.

Χρειάζεστε βοήθεια με κάποιο θέμα σας;

Είναι μία Πιστοποιημένη Ένωση Καταναλωτών που έχει ως στόχο την προστασία των δικαιωμάτων των καταναλωτών και την βελτίωση της ποιότητας της ζωής τους.

Newsletter

Newsletters

Μείνετε ενημερωμένοι για τις υπηρεσίες μας. Αφήστε μας το e-mail σας και εγγραφείτε στο newsletter μας.

Έχετε τη δυνατότητα απεγγραφής από τα newsletters μας ανά πάσα στιγμή

CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.

Επικοινωνία

Στουρνάρη 17, Αθήνα 10683

2103304444

info@ekpizo.gr

www.ekpizo.gr

Δευ - Παρ: 10:00 πμ - 3:00 μμ
Σάβ - Κυρ: Κλειστά