Αποτελέσματα έρευνας: Γνωρίζεις τι ξοδεύεις για το ηλεκτρικό ρεύμα;

Ενεργειακή Αναβάθμιση Κατοικιών
Ενεργειακή Αναβάθμιση Κατοικιών

Αποτελέσματα έρευνας: Γνωρίζεις τι ξοδεύεις για το ηλεκτρικό ρεύμα;

Αποτελέσματα έρευνας: Γνωρίζεις τι ξοδεύεις για το ηλεκτρικό ρεύμα;
Ενέργεια

Ταυτότητα Έρευνας

Τύπος έρευνας: Ποσοτική έρευνα με τη χρήση δομημένου ερωτηματολογίου, 32 ερωτήσεων, μέσω της ιστοσελίδας και στο χώρο της ΕΚΠΟΙΖΩ

Περιοχή έρευνας: Πανελλαδική

Περίοδος έρευνας: 20/05/2018 – 30/09/2018

Μέθοδος δειγματοληψίας: Τυχαία δειγματοληψία /Μέλη και μη Μέλη της ΕΚΠΟΙΖΩ

Μέγεθος δείγματος: 881 άτομα άνω των 18 ετών

Περιεχόμενο: 5 υποενότητες

Στόχος έρευνας:

  • Η καταγραφή και αποτύπωση της συμπεριφοράς και των προβλημάτων που αντιμετωπίζουν οι καταναλωτές στην απελευθερωμένη αγορά ηλεκτρικής ενέργειας
  • Το πρόβλημα της ενεργειακής φτώχειας

Μέρος 1: Δημογραφικά Στοιχεία

Φύλο

Ηλικία

Μορφωτικό επίπεδο

Εργασία

Περιοχή

Είδος κατοικίας

 

Κυριότητα κατοικίας

 

Εμβαδόν κατοικίας

Πλήθος ενοίκων ανά κατοικίας

Μέρος 2: Αγορά Ηλεκτρικής Ενέργειας
 

Προμηθευτές ΕνέργειαςΠροσέγγιση από πάροχο


 


Έχετε αλλάξει πάροχο;


Λόγος αλλαγής παρόχου 

Γιατί δεν έχετε αλλάξει πάροχο;

 

 

 

 

 


Μέρος 3: Γνωρίζεις τι ξοδεύεις για το ηλεκτρικό ρεύμα;

 


 

 

 

 

 

Μέρος 4: Ενεργειακή φτώχεια