Έρευνα για τα "Ψηφιακά Δικαιώματα"

  • 12 Μάρτιος

Στο πλαίσιο του Προγράμματος "Εθελοντισμός: Στάση Ζωής", φοιτητές του Τμήματος Μάρκετινγκ και Επικοινωνίας του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΟΠΑ) σε συνεργασία με την ΕΚΠΟΙΖΩ, διεξήγαγαν έρευνα με στόχο να εξετάσουν το κατά πόσο οι νέοι γνωρίζουν τα "Ψηφιακά Δικαιώματά" τους. Τα αποτελέσματα θα ανακοινωθούν σε ημερίδα που θα διεξαχθεί στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο στις 16 Μαρτίου 2016.

Περισσότερα


Ελληνικά