Καταγγελία για κυλικείο

  • 09 Απρίλιος

Εάν σε κάποιο κυλικείο αντιληφθείτε την ύπαρξη τιμών υψηλότερων του προκαθορισμένου από την αγορανομική διάταξη του Υπουργείου Ανάπτυξης τιμοκαταλόγου ή/και την έλλειψη βασικών προϊόντων του τιμοκαταλόγου που έχει προκαθοριστεί από την αγορανομική διάταξη του Υπουργείου Ανάπτυξης, τότε μπορείτε να προβείτε σε καταγγελία ακολουθώντας τις παρακάτω οδηγίες:Καταγγελίες για μη μέληΕάν δεν είστε μέλος...

Περισσότερα


Υπαναχώρηση - Αγορά από απόσταση

  • 08 Απρίλιος

Σε περίπτωση που επιθυμείτε να υπαναχωρήσετε από σύμβαση αγοράς προϊόντος ή υπηρεσίας που έχετε υπογράψει με κάποια εταιρεία, τότε μπορείτε να προβείτε σε καταγγελία ακολουθώντας τις παρακάτω οδηγίες:Καταγγελίες για μη μέληΕάν δεν είστε μέλος μας και επιθυμείτε να υποβάλετε καταγγελία, συμπληρώστε το παρακάτω υπόδειγμα, αποστείλετέ το στην επιχείρηση με την οποία έχει ανακύψει η διαφορά και...

Περισσότερα


Ελαττωματικό προϊόν

  • 08 Απρίλιος

Σε περίπτωση που αγοράσατε ελαττωματικό προϊόν, τότε μπορείτε να προβείτε σε καταγγελία ακολουθώντας τις παρακάτω οδηγίες:Καταγγελίες για μη μέληΕάν δεν είστε μέλος μας και επιθυμείτε να υποβάλετε καταγγελία, συμπληρώστε το παρακάτω υπόδειγμα, αποστείλετέ το στην επιχείρηση με την οποία έχει ανακύψει η διαφορά και κοινοποιήστε το σε εμάς και στους αρμόδιους φορείς. Σε περίπτωση που θέλετε να...

Περισσότερα


Ελληνικά