Σε περίπτωση πτώχευσης της ασφαλιστικής σας εταιρείας, τότε πρέπει να απευθυνθείτε στον εκκαθαριστή της εταιρείας και να απαιτήσετε την αποζημίωση του ασφαλιστηρίου συμβολαίου σας. Η αποζημίωση αυτή θα καλυφθεί από το Εγγυητικό Κεφάλαιο Ζωής.

Ελληνικά