Ιδιωτική Ασφάλιση

Νομοθεσία σχετικά με την Ιδιωτική Ασφάλιση

936/2008 ΠΟΛΥΜ. ΠΡΩΤ. ΑΘΗΝΩΝ - Παράνομη και καταχρηστική η μονομερής αύξηση ασφαλίστρων στα συμβόλαια με ρήτρα ECU.

Ημερομηνία δημοσίευσης: 
01/10/2011

 

Με την  με αριθμό 936/2008  απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Αθηνών που εκδόθηκε  επί συλλογικής αγωγής της ΕΚΠΟΙΖΩ κατά της ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ, κρίνεται ότι

33/2011 ΕΦΕΤΕΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ – Παράνομη και καταχρηστική η μονομερής αύξηση ασφαλίστρων στα συμβόλαια με ρήτρα ECU.

Ημερομηνία δημοσίευσης: 
01/10/2011


Με την  υπ’ αρ. 33/2011  απόφαση του Εφετείου Αθηνών που εκδόθηκε  επί έφεσης τόσο της Ε.ΚΠΟΙ.ΖΩ. όσο και της ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ, επικυρώνεται η πρωτόδικη απόφαση με την οποία

Νομολογία σχετικά με την ιδιωτική ασφάλιση

Ημερομηνία Δημοσίευσης: 
01/10/2011

 

Η απόφαση αφορά σε συλλογική αγωγή της ΕΚΠΟΙΖΩ κατά της ασφαλιστικής εταιρείας Εθνική Ασφαλιστική.

(Αριθ. Απόφασης Αρείου Πάγου 1030/2001).

Syndicate content