Ελληνικά

Οι νέοι κανόνες προστασίας των δεδομένων της ΕΕ τίθενται σε εφαρμογή από τις 25 Μαΐου 2018. Δίνουν στους καταναλωτές νέα σημαντικά δικαιώματα σχετικά με τα δεδομένα τους, συμπεριλαμβανομένων των εξής:

  • του δικαιώματος στην πρόσβαση σε δεδομένα
  • του δικαιώματος μεταφοράς των δεδομένων, εάν θέλουν να αλλάξουν πάροχο, για παράδειγμα
  • και του δικαιώματος «στη λήθη»


Οι νέοι αυτοί κανόνες βελτιώνουν την προστασία των δεδομένων και εφαρμόζονται σε όλη την ΕΕ. Η αποτελεσματικότητα των κανόνων εξαρτάται, σε μεγάλο βαθμό, από το κατά πόσο οι πολίτες αξιοποιούν τα νέα τους δικαιώματα.

Περισσότερες πληροφορίες: Ανατρέξτε στο φυλλάδιο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής

Related Posts