fbpx Συλλογικές/Ομαδικές Αγωγές | ekpizo
Alt

Θέλουμε κάτι παραπάνω για τους Ευρωπαίους καταναλωτές

  • 17 Οκτώβριος

Συμβαίνει αμέτρητες φορές κάθε χρόνο: ένας έμπορος μας πωλεί κάποιο προϊόν και μετά αντιλαμβανόμαστε ότι το προϊόν ή υπηρεσία δεν είναι όπως το περιμέναμε. Ακόμα χειρότερα, ο έμπορος ενδέχεται να μας έχει εξαπατήσει. Η Volkswagen γνωρίζει κάποια πράγματα για αυτό! Εμείς λοιπόν, οι καταναλωτές, είμαστε ανυπεράσπιστοι όταν μας εξαπατούν;Όχι, έχουμε δικαιώματα, πολλά από τα οποία έχουν συμφωνηθεί σε...

Περισσότερα


Alt

Επιστροφή 9.853,50 ευρώ σε 9 καταναλωτές-μέλη μας

  • 27 Οκτώβριος

Ακόμη δύο θετικές αποφάσεις του Ειρηνοδικείου Αθηνών ήρθαν να προστεθούν στις εκατοντάδες που έχουν εκδοθεί τα τελευταία έτη, έπειτα από ομαδικές αγωγές που καταθέσαμε κατά τραπεζών, με αίτημα την επιστροφή ποσών που έχουν παρακρατηθεί παράνομα ως “έξοδα δανείου” ή “ποινή προεξόφλησης”.Οι εν λόγω αποφάσεις και πιο συγκεκριμένα οι υπ’αρίθμ. 173/2015 και 281/2016 Ειρηνοδικείου Αθηνών, διατάσσουν...

Περισσότερα


Συλλογικές αγωγές για την προστασία των καταναλωτών

  • 17 Απρίλιος

Σύμφωνα με το νόμο  2251/94 όπως αυτός τροποποιήθηκε με το νόμο 3587/2007 μία Ένωση καταναλωτών που  έχει τουλάχιστον 500 ενεργά μέλη και έχει εγγραφεί στο μητρώο ενώσεων καταναλωτών  πριν από ένα τουλάχιστον έτος, μπορεί να ασκεί, κάθε είδους αγωγήγια την προστασία  των γενικότερων συμφερόντων του καταναλωτικού κοινού (συλλογική αγωγή). Η αγωγή  μπορεί να ασκηθεί και...

Περισσότερα


Ομαδικές αγωγές για έξοδα στεγαστικών δανείων και ποινή προεξόφλησης

  • 01 Απρίλιος

Συνεχίζουμε την κατάθεση ομαδικών αγωγών κατά τραπεζών, ζητώντας την επιστροφή των εξόδων στεγαστικών δανείων που έχουν καταβάλει, καθώς επίσης και την επιστροφή της ποινής προεξόφλησης. Οι αποφάσεις του Αρείου Πάγου είναι ήδη γνωστές στα μέλη μας μέσα από τις σελίδες της Ανοιχτής Γραμμής, όπως επίσης και στους δικαστές, με αποτέλεσμα να εκδίδονται η μία μετά την άλλη θετικές αποφάσεις για τα...

Περισσότερα


Καταχρηστικοί και Αδιαφανείς Όροι στις Ασφαλίσεις Ζωής - Απόφαση - Σταθμός της Δικαιοσύνης για την Ιδιωτική Ασφάλιση

  • 01 Οκτώβριος

Με την με αριθμό 840/2008 απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Αθηνών που εκδόθηκε επί συλλογικής αγωγής της ΕΚΠΟΙΖΩ κατά μεγάλης ασφαλιστικής εταιρείας (ALICO) κρίνονται καταχρηστικοί δύο όροι που αφορούν το δικαίωμα εξαγοράς και την ελευθεροποίηση της ασφάλισης από την καταβολή ασφαλίστρων (δηλαδή το κεφάλαιο που εξακολουθεί να αποταμιεύεται ή να επενδύεται σε περίπτωση που ο ασφαλισμένος παύσει...

Περισσότερα


Συλλογική αγωγή της ΕΚΠΟΙΖΩ για καταχρηστικούς όρους που επιτρέπουν αυθαίρετες αυξήσεις νοσοκομειακών ασφαλίστρων

  • 01 Οκτώβριος

Η ΕΚΠΟΙΖΩ, συνεχίζοντας τον αγώνα της για διαφάνεια στην ιδιωτική ασφάλιση κατέθεσε μία νέα συλλογική αγωγή κατά μεγάλης ασφαλιστικής εταιρείας (GROUPAMAΦΟΙΝΙΞ) για τη χρήση καταχρηστικών όρων στις ασφαλίσεις νοσοκομειακής και εξωνοσοκομειακής κάλυψης που επιτρέπουν ανεξέλεγκτες αυξήσεις στα ασφάλιστρα. Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία και τη νομολογία του Αρείου Πάγου, οι ασφαλιστικές εταιρείες...

Περισσότερα


Συλλογική αγωγή ενάντια καταχρηστικών όρων σε συμβάσεις κινητής τηλεφωνίας

  • 01 Ιανουάριος

Με την υπ’ αριθ. 296/2001 απόφαση του Δ’ Τμήματος του Αρείου Πάγου που εκδίκασε σε τρίτο βαθμό τη συλλογική αγωγή της ΕΚΠΟΙΖΩ κατά της εταιρίας STET HELLAS το Δικαστήριο έκρινε καταχρηστικούς τους γενικούς όρους που στερούν τη δυνατότητα από το συνδρομητή να καταγγείλει τη σύμβαση κινητής τηλεφωνία, όποτε το επιθυμεί, χωρίς δυσμενείς γι’ αυτόν συνέπειες, καθώς και τους γενικούς όρους που...

Περισσότερα


Παράνομη η μονομερής αύξηση ασφαλίστρων της Εθνικής Ασφαλιστικής

  • 22 Δεκέμβριος

Με την με αριθμό 936/2008 απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Αθηνών που εκδόθηκε επί συλλογικής αγωγής της ΕΚΠΟΙΖΩ κατά της ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ, κρίνεται ότι είναι παράνομη και καταχρηστική η αύξηση των ετησίων ασφαλίστρων που επέβαλε η εταιρεία κατά τα έτη 2006 και 2007 σε ποσοστό 6,8% και 6,5% αντίστοιχα, στα ασφαλιστήρια συμβόλαια που περιλαμβάνουν γενικό όρο σύνδεσής τους με την Ευρωπαϊκή...

Περισσότερα


Συλλογικές Αγωγές

  • 01 Ιανουάριος

Η με αριθ. 1219/2001 απόφαση του Αρείου Πάγου που εκδόθηκε επί συλλογικής αγωγής που είχε ασκήσει η ΕΚΠΟΙΖΩ κατά της CITIBANK. Η απόφαση θεωρεί ως παράνομες και καταχρηστικές τις επιβαρύνσεις που επιβάλει η τράπεζα σε λογαριασμούς καταθέσεων και καταγράφει ως καταχρηστικούς μία σειρά γενικών όρων συναλλαγών («ψιλά γράμματα») που χρησιμοποιούν σήμερα οι τράπεζες στις συμβάσεις πιστωτικών καρτών....

Περισσότερα


Ελληνικά