Το έργο μας, καθορίζεται από τους βασικούς μας στόχους, που είναι η προστασία των νομικά κατοχυρωμένων δικαιωμάτων μας ως καταναλωτών και η βελτίωση της ποιότητας της ζωής όλων μας. Οι επί μέρους δράσεις που έχουμε ολοκληρώσει στα περίπου 28 χρόνια από την ίδρυσή μας, συγκροτούν το έργο μας διαχρονικά.

Έχοντας οδηγό τους βασικούς μας στόχους, οι δράσεις μας εξειδικεύονται κάθε φορά, ανάλογα με τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι καταναλωτές στην καθημερινότητά τους, τις νομοθετικές εξελίξεις, την επικαιρότητα, με αποτέλεσμα την ανάπτυξη πολυποίκιλων δράσεων και σε πολλούς τομείς, ειδικά στην δεκαετία 1990-2000.

Ασχοληθήκαμε με την νομική προστασία του καταναλωτή, με έρευνες και μελέτες ποικίλης θεματολογίας, με την αγωγή καταναλωτή, με θέματα που αφορούν το παιδί ως καταναλωτή, το περιβάλλον, την υγεία και την διατροφή μας. Κάναμε εργαστηριακούς ελέγχους και συγκριτικές δοκιμές για τρόφιμα και άλλα προϊόντα.

Ιδιαίτερη βαρύτητα δώσαμε όλα τα χρόνια, αλλά πολύ περισσότερο την τελευταία10ετία, στην νομική προστασία του καταναλωτή, και, πιο εξειδικευμένα, στην υποστήριξη των υπερχρεωμένων καταναλωτών, όχι μόνο νομικά αλλά και ψυχολογικά.

Οι συλλογικές αγωγές μας, δράση πρωτοποριακή στην χώρα μας, με τις ευνοϊκές δικαστικές αποφάσεις, έχουν δημιουργήσει θετικό προηγούμενο στην νομική προστασία του καταναλωτή και έχουν συμβάλλει στην βελτίωση της νομοθεσίας. Αλλά και σ