Συμβάσεις με Ινστιτούτα Αδυνατίσματος & Γυμναστήρια

  • 09 Απρίλιος

Πριν υπογράψετε σε ένα Ινστιτούτο Αδυνατίσματος ή Γυμναστήριο πρέπει να γνωρίζετε ότι οφείλει:Να σας παραδώσει αντίγραφα όλων των συμβάσεων υπογεγραμμένα και από τα δύο συμβαλλόμενα μέρη, με τα πλήρη στοιχεία της επιχείρησηςΝα σας παραδώσει ξεχωριστό έντυπο υπαναχώρησης μαζί με τις συμβάσειςΝα μην λάβει προκαταβολή υψηλότερη του 2,5% του συμφωνηθέντος συνολικού τιμήματος, πριν αρχίσει να...

Περισσότερα


Ελληνικά