Νομική Υποστήριξη Καταναλωτών σχετικά με Τηλεφωνίες και Ιδιωτική Ασφάλιση

Η Ε.Κ.ΠΟΙ.ΖΩ. υλοποιεί  Πρόγραμμα Νομικής Υποστήριξης των Καταναλωτών σχετικά με Τηλεφωνίες και Ιδιωτική Ασφάλιση.  Η παρούσα ιστοσελίδα στόχο έχει να βοηθήσει το καταναλωτικό κοινό σε ότι ζήτημα ανακύπτει αναφορικά με την ασφάλιση αυτοκινήτου, ζωής και λοιπών ζημιών. ( Δείτε την ανάλογη σελίδα για τις Τηλεφωνίες εδώ )

Στις χρήσιμες πληροφορίες θα βρείτε λεπτομέρειες για κάθε είδος ασφάλισης και κάποια στοιχεία που αφορούν γενικά τα συμβόλαια. Επίσης στον τομέα νομοθεσία έχετε πρόσβαση στους νόμους που σχετίζονται με την ιδιωτική ασφάλιση και αφορούν  τον καταναλωτή καθώς και αποφάσεις δικαστηρίων οι οποίες έχουν διαμορφώσει νομολογία ειδικά σε σχέση με την αυθαίρετη μονομερή αύξηση ασφαλίστρων.

Σε κάθε περίπτωση που προκύπτει διαφορά σε βάρος σας με την ασφαλιστική σας εταιρία, σας καλούμε να επικοινωνείτε μαζί μας και να μας περιγράφετε το πρόβλημα προκειμένου να μεσολαβήσουμε για την επίλυση της υπόθεσης ή να σας καθοδηγήσουμε για το τι πρέπει να κάνετε.

Για το σκοπό αυτό θα βρείτε και σχετικά υποδείγματα καταγγελιών, που είναι στη διάθεσή σας στον τομέα καταγγελίες.